Osmanlı – Avusturya İlişkileri

Osmanlı – Avusturya İlişkileri

Kanuni döneminde Osmanlı – Avusturya ilişkilerinin temelinde Macaristan’a hakim

olma isteği yatıyordu. Bu nedenle Avusturya Arşidükü Ferdinand Macaristan’a

girdi. Kanuni, hem Avusturyalıları Macaristan’dan çıkarmak hem de Alman

 

İmparatoru Şalken’in Avrupa’daki üstünlüğünü sona erdirmek amacıyla sefere

çıktı.

Kanuni’nin Almanya içlerine kadar ilerlemesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu ile

Avusturya arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır (1533).

Osmanlı İmparatorluğu İstanbul Antlaşması’yla; Avusturya’ya üstünlüğünü kabul

ettirerek yaptırım gücü elde etmiştir. Böylece, Orta Avrupa’da Osmanlı

İmparatorluğu hakim güç haline gelmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !