Osmanlı – Memlük İlişkileri

Osmanlı – Memlük İlişkileri

Yavuz Sultan Selim, Anadolu Türk birliğinden sonra İslâm dünyasını da

birleştirmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti için tehlikeli gördüğü

Memlüklere karşı hazırlık yaparak Mısır Seferi’ne çıkmıştır (1516).

Mısır Seferi’nin sonucunda;

* Suriye, Filistin ve Mısır’ın tamamı Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına

girmiştir.

Kutsal yerler (Hicaz) Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

 

* Osmanlı İmparatorluğu, İslâm dünyasının en büyük siyasal gücü haline gelmiş

ve Müslüman ulusların koruyuculuğunu üstlenmiştir.

* Memlükler Devleti yıkılmış ve Baharat Yolları Osmanlıların hakimiyeti altına

girmiştir. Ancak Avrupalıların Coğrafi Keşifleri yapmaları Osmanlıların bu yollardan

gerektiği gibi yararlanmasını engellemiştir.

* Halifelik Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiş ve kutsal emanetler İstanbul’a

getirilmiştir. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu teokratik bir karakter kazanmıştır.

* Kuzey Afrika’da fetihler başlamış, Kıbrıs, Girit ve Rodos adaları dışında Doğu

Akdeniz, Osmanlı egemenliği altına girmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !