Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Malazgirt Zaferi’nden sonra;

* Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesi

* Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu’ya göç etmesi

* Anadolu halkının ağır vergiler ve adaletsizlikten dolayı, Bizans

İmparatorluğu’ndan ve Anadolu’ya gönderdiği memurlardan memnun olmaması

* Anadolu Türk beyliklerinin kurulması

Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmıştır.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah. Melikşah döneminde İznik’i

ele geçirerek bağımsızlığını ilan etti (1077).

I. Kılıç Arslan tahta geçtikten sonra devleti yeniden düzenlemeye ve Anadolu’da

birliği sağlamaya çalışmıştır. Birinci Haçlı Seferi’ne katılan orduları durduramayan

Anadolu Selçuklu Devleti, Batı Anadolu’yu boşaltarak merkezini Konya’ya taşımak

zorunda kalmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !