XVII. Yüzyılda Osmanlı – Avusturya İlişkileri

1593 – 1606 Osmanlı – Avusturya Savaşları

Sokullu Mehmet Paşa döneminde imzalanan antlaşma tarafların karşılıklı

saldırılarıyla bozulmuş ve iki devlet arasında savaşlar başlamıştır. İki devlet

arasındaki savaş Avusturya’nın isteğiyle Zitvatorok Antlaşması imzalanarak sona

erdirilmiştir (1606).

Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti;

* Avrupa’daki üstünlüğünü kaybetmiştir.

* Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk hale gelmiştir. Böylece, Osmanlı

Devleti’nin Avrupa devletleriyle hukuki eşitlik dönemi başlamıştır.

 

 

Viyana Kuşatması ve Osmanlı - Avusturya Savaşı

Avusturya, Orta Avrupa’da gücünü artırmak için Macaristan’a egemen olma

politikası izlemiştir. Macarlara yardım etmeyi kabul eden Sadrazam Merzifonlu

Kara Mustafa Paşa sefere çıkarak Viyana’yı ikinci defa kuşatmıştır (1683).

Osmanlı orduları Viyana önlerinde bozguna uğrayarak geri çekilmiştir.

Türklerin Viyana önlerinde bozguna uğraması, Avrupa’da büyük bir sevinç

meydana getirmiş ve Papa’nın gayretleriyle Türkleri Avrupa’dan atmak amacıyla

 

Kutsal İttifak kurulmuştur (1684). Bu ittifaka; Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta

şövalyeleri ve sonradan Rusya katılmıştır. 16 yıl devam eden savaşlarda Osmanlı

Ordusu yenilmiş, kutsal İttifak devletleriyle Osmanlı Devleti arasında Karlofça

Antlaşması imzalanmıştır (1699).

Karlofça Anlaşması'yla;

-Osmanlı Devleti Batıda ilk kez toprak kaybetmiştir.

-Osmanlı Devleti Orta Avrubadaki egemenliğini kaybetmiştir

-Avruba devletleri savunmadan saldırıya geçmiş ve askeri bakımdan üstünlükleri

ortaya çıkmıştır.

Karlofça Antlaşması’ndan sonra Rusya ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul

Antlaşması imzalanmıştır (1700).

İstanbul Antlaşması’yla;

* Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları’yla kaybettiği toprakları geri

alabilmek amacıyla XVIII. yüzyılda Avusturya, Venedik ve Rusya ile savaşlar

yapmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !