YASAMA-YÜRÜTME-YARGI FONKSİYONLARI

T.C. Devleti’nin üç temel yetkisi vardır: Yasama,

Yürütme, Yargı. Bu üç kuvvet birbirinden bağımsızdır.

Gerçek demokrasinin gereği de budur. Özellikle yargının

bağımsız olması zorunluluktur. Buna, Kuvvetler Ayrılığı,

tersi duruma, birliği adı verilir.

· Yasama yetkisi: Düzeni sağlamak amacıyla kanun

koyma gücüdür. Bu yetkiyi, Türk milleti adına TBMM

kullanır. Başka hiç bir kurum ve kişiye devredilemez.

· Yürütme yetkisi: Yasalarla konulan hukuk

kurallarını uygulama makamıdır. Diğer adı “idare”dir.

Ancak, kimi zaman hukuk kuralları koyan

faaliyetlerde de bulunur (Tüzük, Yönetmelik, Kanun

Hükmünde Kararname). Yürütme yetkisi,

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

· Yargı yetkisi: Türk Milleti, dolayısıyla TBMM adına

bağımsız mahkemelere aittir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !